ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΚΆΤ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΎ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΠΑΝΙΆ ΣΚΊΑΣΗΣ;

ελαφρού τύπου

90° ΤΡΙΓΩΝΟΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
9FT 10 INS X 13FT 1 INS X 16FT 5 INS $141.86
   9FT 10 INS X 13FT 1 INS X 16FT 5 INS +     $196.40
13FT 1 INS X 13FT 1 INS X 18FT 7 INS $171.08
   13FT 1 INS X 13FT 1 INS X 18FT 7 INS +     $225.62
13FT 1 INS X 16FT 5 INS X 21FT 0 INS $184.40
   13FT 1 INS X 16FT 5 INS X 21FT 0 INS +     $238.94
9FT 10 INS X 16FT 5 INS X 19FT 0 INS $169.33
   9FT 10 INS X 16FT 5 INS X 19FT 0 INS +     $223.87
16FT 5 INS X 19FT 8 INS X 25FT 7 INS $257.24
   16FT 5 INS X 19FT 8 INS X 25FT 7 INS +     $309.83
16FT 5 INS X 23FT 0 INS X 28FT 2 INS $288.75
   16FT 5 INS X 23FT 0 INS X 28FT 2 INS +     $341.35
τρίγωνοΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
9FT 10 INS X 9FT 10 INS X 9FT 10 INS $135.88
   9FT 10 INS X 9FT 10 INS X 9FT 10 INS +     $190.42
11FT 10 INS X 11FT 10 INS X 11FT 10 INS $142.26
   11FT 10 INS X 11FT 10 INS X 11FT 10 INS +     $196.80
13FT 1 INS X 13FT 1 INS X 13FT 1 INS $166.49
   13FT 1 INS X 13FT 1 INS X 13FT 1 INS +     $221.03
14FT 10 INS X 14FT 10 INS X 14FT 10 INS $173.05
   14FT 10 INS X 14FT 10 INS X 14FT 10 INS +     $227.59
16FT 5 INS X 16FT 5 INS X 16FT 5 INS $209.56
   16FT 5 INS X 16FT 5 INS X 16FT 5 INS +     $244.64
13FT 1 INS X 19FT 8 INS X 19FT 8 INS $217.64
   13FT 1 INS X 19FT 8 INS X 19FT 8 INS +     $272.18
τετράγωνοΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
9FT 10 INS X 9FT 10 INS $181.62
   9FT 10 INS X 9FT 10 INS +     $267.60
11FT 10 INS X 11FT 10 INS $227.53
   11FT 10 INS X 11FT 10 INS +     $294.05
13FT 1 INS X 13FT 1 INS $260.50
   13FT 1 INS X 13FT 1 INS +     $325.08
16FT 5 INS X 16FT 5 INS $347.88
   16FT 5 INS X 16FT 5 INS +     $412.45
ορθογώνιοΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
8FT 2 INS X 9FT 10 INS $169.54
   8FT 2 INS X 9FT 10 INS +     $236.06
8FT 2 INS X 13FT 1 INS $204.08
   8FT 2 INS X 13FT 1 INS +     $270.60
6FT 7 INS X 9FT 10 INS $161.51
   6FT 7 INS X 9FT 10 INS +     $228.03
6FT 7 INS X 13FT 1 INS $171.01
   6FT 7 INS X 13FT 1 INS +     $237.53
9FT 10 INS X 13FT 1 INS $224.32
   9FT 10 INS X 13FT 1 INS +     $290.84
11FT 6 INS X 16FT 5 INS $265.73
   11FT 6 INS X 16FT 5 INS +     $330.30
9FT 10 INS X 16FT 5 INS $257.42
   9FT 10 INS X 16FT 5 INS +     $321.99
9FT 10 INS X 19FT 8 INS $277.46
   9FT 10 INS X 19FT 8 INS +     $359.55
13FT 1 INS X 16FT 5 INS $310.76
   13FT 1 INS X 16FT 5 INS +     $375.33
13FT 1 INS X 19FT 8 INS $341.80
   13FT 1 INS X 19FT 8 INS +     $406.37
16FT 5 INS X 19FT 8 INS $379.00
   16FT 5 INS X 19FT 8 INS +     $443.58
16FT 5 INS X 23FT 0 INS $474.80
   16FT 5 INS X 23FT 0 INS +     $553.00

Το Commercial 95 είναι ένα ύφασμα σκίασης υψηλής αντοχής

με πλέξη υψηλής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί ειδικά ως ένα εξαιρετικά ανθεκτικό και σταθερό ύφασμα για εξωτερικούς χώρους, για χρήση σε δομές στερέωσης υπό ένταση και σε συστήματα σκίασης ναυτικού τύπου. Το Commercial 95 παρέχει τον απόλυτο συνδυασμό μέγιστης προστασίας από τον ήλιο, αντοχής και ανθεκτικότητας που διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς ανάγκη συντήρησης.

Το Commercial 95 κατασκευάζεται σε 14 χρώματα.

ΒΑΡΎ ΚΑΘΉΚΟΝ

90° ΤΡΙΓΩΝΟΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
9FT 10 INS X 13FT 1 INS X 16FT 5 INS $1,848.20
   9FT 10 INS X 13FT 1 INS X 16FT 5 INS +     $2,240.52
13FT 1 INS X 13FT 1 INS X 18FT 7 INS $2,069.10
   13FT 1 INS X 13FT 1 INS X 18FT 7 INS +     $2,517.42
13FT 1 INS X 16FT 5 INS X 21FT 0 INS $2,437.16
   13FT 1 INS X 16FT 5 INS X 21FT 0 INS +     $2,815.48
9FT 10 INS X 16FT 5 INS X 19FT 0 INS $2,053.24
   9FT 10 INS X 16FT 5 INS X 19FT 0 INS +     $2,431.56
16FT 5 INS X 19FT 8 INS X 25FT 7 INS $3,121.56
   16FT 5 INS X 19FT 8 INS X 25FT 7 INS +     $3,499.88
16FT 5 INS X 23FT 0 INS X 28FT 2 INS $3,259.43
   16FT 5 INS X 23FT 0 INS X 28FT 2 INS +     $3,637.75
τρίγωνοΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
9FT 10 INS X 9FT 10 INS X 9FT 10 INS $1,486.75
   9FT 10 INS X 9FT 10 INS X 9FT 10 INS +     $1,879.07
11FT 10 INS X 11FT 10 INS X 11FT 10 INS $1,819.07
   11FT 10 INS X 11FT 10 INS X 11FT 10 INS +     $2,211.39
13FT 1 INS X 13FT 1 INS X 13FT 1 INS $1,902.92
   13FT 1 INS X 13FT 1 INS X 13FT 1 INS +     $2,295.24
14FT 10 INS X 14FT 10 INS X 14FT 10 INS $2,127.90
   14FT 10 INS X 14FT 10 INS X 14FT 10 INS +     $2,506.22
16FT 5 INS X 16FT 5 INS X 16FT 5 INS $2,483.56
   16FT 5 INS X 16FT 5 INS X 16FT 5 INS +     $2,861.88
13FT 1 INS X 19FT 8 INS X 19FT 8 INS $2,523.15
   13FT 1 INS X 19FT 8 INS X 19FT 8 INS +     $2,901.47
τετράγωνοΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
9FT 10 INS X 9FT 10 INS $2,244.38
   9FT 10 INS X 9FT 10 INS +     $2,834.86
11FT 10 INS X 11FT 10 INS $2,793.62
   11FT 10 INS X 11FT 10 INS +     $3,258.10
13FT 1 INS X 13FT 1 INS $3,192.32
   13FT 1 INS X 13FT 1 INS +     $3,782.80
16FT 5 INS X 16FT 5 INS $4,334.32
   16FT 5 INS X 16FT 5 INS +     $4,784.80
ορθογώνιοΤΙΜΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
8FT 2 INS X 9FT 10 INS $2,131.16
   8FT 2 INS X 9FT 10 INS +     $2,595.64
8FT 2 INS X 13FT 1 INS $2,457.99
   8FT 2 INS X 13FT 1 INS +     $2,922.47
6FT 7 INS X 9FT 10 INS $1,877.94
   6FT 7 INS X 9FT 10 INS +     $2,356.42
6FT 7 INS X 13FT 1 INS $2,191.03
   6FT 7 INS X 13FT 1 INS +     $2,781.51
9FT 10 INS X 13FT 1 INS $2,662.57
   9FT 10 INS X 13FT 1 INS +     $3,127.05
11FT 6 INS X 16FT 5 INS $3,387.74
   11FT 6 INS X 16FT 5 INS +     $3,852.22
9FT 10 INS X 16FT 5 INS $3,092.28
   9FT 10 INS X 16FT 5 INS +     $3,556.76
9FT 10 INS X 19FT 8 INS $3,473.33
   9FT 10 INS X 19FT 8 INS +     $3,937.81
13FT 1 INS X 16FT 5 INS $3,741.80
   13FT 1 INS X 16FT 5 INS +     $4,192.28
13FT 1 INS X 19FT 8 INS $4,264.62
   13FT 1 INS X 19FT 8 INS +     $4,715.10
16FT 5 INS X 19FT 8 INS $4,959.44
   16FT 5 INS X 19FT 8 INS +     $5,409.92
16FT 5 INS X 23FT 0 INS $5,553.96
   16FT 5 INS X 23FT 0 INS +     $6,004.44

ΚΆΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΏ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΆΣΕΤΕ ΣΈΛΑ ΣΚΊΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΎ ΜΕΓΈΘΟΥΣ United